Jak zakończyć walkę z Linuxem, – czyli:

jak poprawnie zainstalować sterownik,

ze strony www.nvidia.com w systemie Debian ?

27-07-2019

1. Jeden

Cały poradnik dotyczy środowiska graficznego XFCE.

Pobieramy właściwy plik ze strony Debian.org. Sprawdzamy jego sumę kontrolną np. sha256sum. Jeśli suma się zgadza, instalujemy system.


2. Dwa

Pobieramy właściwy sterownik ze strony NVIDIA.pl.


3. Trzy

Restartujemy komputer. Przy tym ekranie wciskamy literę „e”.


4. Cztery

Przy tym ekranie, gdzie jest napisane

” … ro quiet”, za quiet, wciskamy spację i wpisujemy cyfrę „3”. Widać to, w miejscu, gdzie jest podświetlony kursor. Następnie wciskamy na klawiaturze skrót „Ctrl+x”. Dalej uruchamia się lista poleceń.


5. Pięć

Tutaj logujemy się jako „root”. Czyli podajemy nazwę super użytkownika i hasło do tego konta.


6. Sześć

Następnie wpisujemy „uname -r”. Pokazuje nam to, jaką mamy wersję aktualnego kernela. Kiedy to nam wyświetli, musimy doinstalować paczkę, zgodnie z naszym wyświetlonym kernelem. Klawiszem TAB możemy podglądać, jakie pakiety są dostępne. Instalujemy potrzebne pakiety: gcc, make.


7. Siedem

Przed instalacją dajemy uprawnienia do uruchomienia pliku: „chmod +x Nvidia*”.


Dalej to już tylko instalacja sterownika *.Nvidia. To co pokazuje ekran, czytać i stosować się do tego.


Pod koniec instalacji zaznaczyć opcję

„tak-aktualizuj”. Dalej to już tylko wystarczy wpisać „reboot”.


8. Osiem

Dodatkowo napiszę, że po każdej kompilacji kernela, ze strony https://www.kernel.org/

trzeba zainstalować sterownik NVIDIA na nowo, dokładnie tak jak wyżej opisałem.

System bez tego się nie załaduje.

Ogólnie wszystko zależy od karty graficznej.

Np. przy instalacji sterownika NVIDA, możemy być zapytani, czy dodać do blacklisty profil nouveau. W tej sytuacji, dodajemy. Potem uruchamiamy całą instalację jeszcze raz, poprzez „reboot” komputera.


Zawsze instalowałem sterownik NVIDII, w ten sposób.

Nie sprawdzałem jeszcze pod najnowszym Debianem 10, ale również powinno działać.

Instalacja otwartych sterowników to jakieś nieporozumienie.

Tutaj podaję właściwy sposób instalacji, moim zdaniem, jako sposób jedyny.

Proponuję instalować tylko i wyłącznie zamknięte sterowniki – tak jak w tym opisie.

Nie ufaj otwartym sterownikom !

Tym sposobem powinieneś poradzić sobie z instalacją NVIDII, praktycznie pod każdym systemem LINUX.