Jak zakończyć walkę z Linuxem ?

– czyli – jak poprawnie zainstalować sterownik,

ze strony www.nvidia.com w systemie Debian ?

27-07-2019

update: 16-09-2019

1. Jeden

Cały poradnik dotyczy środowiska graficznego XFCE, w systemie Debian10.

Pobieramy właściwy plik ze strony Debian.org. Sprawdzamy jego sumę kontrolną np. sha256sum. Jeśli suma się zgadza, instalujemy system.


2. Dwa

Pobieramy właściwy sterownik ze strony NVIDIA.pl.


3. Trzy

Restartujemy komputer. Przy tym ekranie wciskamy literę „e”.


4. Cztery

Przy tym ekranie, gdzie jest napisane

” … ro quiet”, za quiet, wciskamy spację i wpisujemy cyfrę „3”. Widać to, w miejscu, gdzie jest podświetlony kursor. Następnie wciskamy na klawiaturze skrót „Ctrl+x”. Dalej uruchamia się lista poleceń.


5. Pięć

Tutaj logujemy się jako „root”. Czyli podajemy nazwę super użytkownika i hasło do tego konta.


6. Sześć

Instalujemy potrzebne pakiety: gcc, make.

Następnie wpisujemy „uname -r”. Pokazuje nam to, jaką mamy wersję aktualnego kernela. Kiedy to nam wyświetli, musimy doinstalować paczkę, zgodnie z naszym wyświetlonym kernelem (patrz screen obok). Klawiszem TAB możemy podglądać, jakie pakiety są dostępne.


7. Siedem

Przed instalacją dajemy uprawnienia do uruchomienia pliku: „chmod +x Nvidia*”.

Uruchamiamy instalację wpisując: ./Nvidia*. Będzie pytanie, czy dodać sterownik do blacklisty, więc dodajemy, zaznaczając „yes”.

Następnie najlepiej uruchomić komputer na nowo. Tym samym sposobem, jak wyżej, przy Grubie wciskamy „3” i w liście poleceń logujemy się na roota.

Dalej – potrzebujemy stworzyć plik o nazwie: „blacklist-nouveau.conf”, który będzie umieszczony w katalogu: „/etc/modprobe.d/”.

Ten plik musi zawierać kilka linii:

blacklist nouveau

blacklist lbm-nouveau

options nouveau modeset=0

alias nouveau off

alias lbm-nouveau off

Po stworzeniu, plik ładujemy, za pomocą wpisu:

„sudo update-initramfs -u”.

Restartujemy komputer i tym razem już instalujemy sterownik Nvidia.


8. Osiem

Dodatkowo napiszę, że po każdej kompilacji kernela, ze strony https://www.kernel.org/

trzeba zainstalować sterownik NVIDIA na nowo, dokładnie tak jak wyżej opisałem.

System bez tego się nie załaduje.

Ogólnie wszystko też zależy od karty graficznej.


Zawsze instalowałem sterownik NVIDII, w ten sposób.

Instalacja otwartych sterowników to jakieś nieporozumienie.

Tutaj podaję właściwy sposób instalacji, moim zdaniem, jako sposób jedyny.

Proponuję instalować tylko i wyłącznie zamknięte sterowniki – tak jak w tym opisie.

Nie ufaj otwartym sterownikom !

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam: about@pawcio.pl

Tym sposobem powinieneś poradzić sobie z instalacją NVIDII, praktycznie pod każdym systemem LINUX.